Články
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

 

Pořádáme pravidelně řadu odborných školení zejména pro státní správu a samosprávu a konzultačních seminářů pro odbornou veřejnost.

Ve spolupráci s partnerskou společností Odpadová poradenská s.r.o. pořádáme řadu odborných školení zaměřených na odpadové hospodářství obcí. Tato školení jsou vhodná zejména pro pracovníky státní správy z řad úředníků, vedoucích pracovníků a starostů. Jako novinku připravujeme postupně pro všechna odborná školení akreditaci podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. V současné době jsou akreditována tato školení:

  • Efektivní zapojení obyvatel do OH obce
  • POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
  • Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu
  • Efektivní řízení příjmů v OH obce

Naše společnost dále pořádá několik každoročních seminářů pro odbornou veřejnost — pro skládkaře „Aktuální otázky řízení skládek”, pro provozovatele kompostáren „Aktuální otázky řízení kompostáren” a zcela nový seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO”. Zmíněné semináře jsou samozřejmě otevřeny i dalším zájemcům.

Můžete se na nás obrátit i mimo rámec pořádaných seminářů a školení, s poptávkou na specializovaná školení nebo poradenské služby.

O době pořádání seminářů a školení s předstihem informujeme i na naší úvodní webové stránce.

Semináře a školení v roce 2018

Název akce Termín Místo konání Poznámka
Školení Efektivní zapojení obyvatel do OH obce 8. března Praha
Seminář Aktuální otázky řízení kompostáren 15. března Želivec Článek
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program 29. března Praha
Školení Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu 12. dubna Praha
Školení Grantové financování projektů OH obcí 26. dubna Praha
Školení Efektivní řízení příjmů v OH obce 17. května Praha
Školení Efektivní zapojení obyvatel do OH obce 6. září Nové Město na Moravě
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program 7. září Nové Město na Moravě
Školení Efektivní zapojení obyvatel do OH obce 27. září Praha
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program 4. října Praha
Seminář Aktuální otázky řízení skládek 25. říjen Praha
Školení Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu 1. listopadu Praha
Seminář Aktuální otázky MBÚ 29. listopadu Praha  Přihláška
Školení Efektivní řízení příjmů v OH obce 6. prosince Praha  Přihláška

V případě zájmu o semináře a školení, ke kterým zde ještě není uvedený odkaz na program s přihláškou, nám zašlete kontakt, abychom Vás včas obeslali osobní pozvánkou s podrobným programem. Na vyžádání (zde do pole pro poznámku) Vám zašleme podrobnější obsah a upřesnění cílů semináře či školení.

Předběžná registrace na semináře a školení v roce 2018

(Položky označené * je nutno vyplnit.)

Jméno, příjmení:*

Organizace:         

E-mail:*              

Telefon:               

 

Vyberte semináře a školení, o které máte zájem:

 

Vaše poznámka

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.