Články
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

 

Pořádáme pravidelně řadu odborných školení zejména pro státní správu a samosprávu a konzultačních seminářů pro odbornou veřejnost.

Ve spolupráci s partnerskou společností Odpadová poradenská s.r.o. pořádáme řadu odborných školení zaměřených na odpadové hospodářství obcí. Tato školení jsou vhodná zejména pro pracovníky státní správy z řad úředníků, vedoucích pracovníků a starostů. Jako novinku připravujeme postupně pro všechna odborná školení akreditaci podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Naše společnost dále pořádá několik každoročních seminářů pro odbornou veřejnost — pro skládkaře „Aktuální otázky řízení skládek”, pro provozovatele kompostáren „Aktuální otázky řízení kompostáren” a zcela nový seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO”. Zmíněné semináře jsou samozřejmě otevřeny i dalším zájemcům.

Můžete se na nás obrátit i mimo rámec pořádaných seminářů a školení, s poptávkou na specializovaná školení nebo poradenské služby.

O době pořádání seminářů a školení s předstihem informujeme i na naší úvodní webové stránce.

Semináře a školení v roce 2018

Seminář Aktuální otázky řízení kompostáren 2018

Druh akce: seminář
Místo konání: Želivec (o. Praha-východ)
Datum konání: 15. března 2018

Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program

Druh akce: školení
Místo konání: Praha
Datum konání: 29. března 2018

Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu

Druh akce: školení
Místo konání: Praha
Datum konání: 12. dubna 2018

Grantové financování projektů odpadového hospodářství obcí

Druh akce: školení
Místo konání: Praha
Datum konání: 26. dubna 2018
Odkaz na článek s přihláškou

Efektivní řízení příjmů v odpadovém hospodářství obce

Druh akce: školení
Místo konání: Praha
Datum konání: 17. května 2018
Odkaz na článek s přihláškou

Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce

Druh akce: školení
Místo konání: Nové Město na Moravě
Datum konání: 6. září 2018

Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program

Druh akce: školení
Místo konání: Nové Město na Moravě
Datum konání: 7. září 2018

Zadávací řízení pro odpadové hospodářství obce a realizaci grantových projektů

Druh akce: školení
Místo konání: Praha
Datum konání: 20. září 2018

Seminář Aktuální otázky řízení skládek 2018

Druh akce: seminář
Místo konání: Spálené Poříčí
Datum konání: 18. října 2018

Efektivní řízení provozu komunálních zařízení odpadového hospodářství

Druh akce: školení
Místo konání: Praha
Datum konání: 1. listopadu 2018

Seminář Aktuální otázky mechanicko-biologické úpravy odpadů 2018

Druh akce: seminář
Místo konání: Praha
Datum konání: 15. listopadu 2018

Předcházení vzniku odpadů v obcích

Druh akce: školení
Místo konání: Praha
Datum konání: 6. prosince 2018

V případě zájmu o semináře a školení, ke kterým zde ještě není uvedený odkaz na článek s přihláškou, nám zašlete kontakt, abychom Vás včas obeslali osobní pozvánkou s podrobným programem. Na vyžádání (zde do pole pro poznámku) Vám zašleme podrobnější obsah a upřesnění cílů semináře či školení.

Předběžná registrace na semináře a školení v roce 2018

(Položky označené * je nutno vyplnit.)

Jméno, příjmení:*

Organizace:         

E-mail:*              

Telefon:               

 

Vyberte semináře a školení, o které máte zájem:

 

Vaše poznámka

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.