Archiv
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Mob: +420 603 161 021
Email: pavelnovak@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

Realizované projekty (pouze ilustrativní výběr) podle skupin

Studie
Plány odpadového hospodářství
Dokumentace a technická pomoc pro řízení odpadového hospodářství
Územní a projekční příprava (EIA, DUR, DSP)
Finanční podpora z OPŽP, fondy EU
Zadávací řízení a administrace projektů

Studie

 • Studie předcházení vzniku, shromažďování a nakládání s bioodpady města Chodov a Staré Chodovské (2016)
 • Intenzifikace systému shromažďování bioodpadů ve Dvoře Králové nad Labem (2016)
 • Studie nakládání s bioodpady Horní Slavkov (2016)
 • Projektová studie investičního záměru výstavby kompostárny města Neratovice (2015)
 • Projektová studie Vybavení malé kompostárny A-Z Hofman spol s r.o. (2015)
 • Intenzifikace systému shromažďování odpadů na území SOČ; včetně finanční podpory z OPŽP, zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2014)
 • Studie nakládání s komunálními odpady ve městě Pardubice (2014)
 • Projektová studie intenzifikace a optimalizace systému pro separaci a svoz složek komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou (2013)
 • Technická pomoc pro přípravu rekultivace skládky Radlík, město Jílové (2013)
 • Projektová studie kompostárny se zakládkou ve vacích Střednice (2012)
 • Studie intenzifikace kompostárny EKODEPON; včetně finanční podpory z OPŽP, zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2012)
 • Projektová studie odtěžení části skládky Radim (2011)
 • Studie systému shromažďování a svozu bioodpadů Znojmo (2011)
 • Studie systému nakládání s bioodpady pro město Strakonice (2010)
 • Studie spalovny odpadů TKO pro .A.S.A., spol. s r.o. (2010)
 • Posudek výpočtu dimenzace jímky SKO Přibyšice (2010)
 • Intenzifikace kompostárny GESTA Rynoltice; včetně finanční podpory z OPŽP a zadávací dokumentace (2010)
 • Komplexní projekt k rozvoji nakládání s odpady pro Statutární město České Budějovice, technická analýza a návrh systému (pro MOTT MACDONALD Praha s.r.o.) (2009)
 • Integrovaný systém nakládání s odpady v Karlovarském kraji, analýza a návrh systému, finanční analýza, řízení projektu (pro MOTT MACDONALD Praha s.r.o.) (2009)
 • Návrh nastavení nástrojů pro podporu budování integrovaného systému nakládání s odpady, pro MŽP ČR (2009)
 • Studie rozvoje areálu, výpočet poklesu skládky Bratčice, 2009
 • Expertní činnost v zahraničí: Technická pomoc při vyhodnocování projektů financovaných z fondů EU v rámci twinningového projektu Rumunsko–ČR pro MŽP ČR (2008)
 • Expertní činnost v zahraničí: Zpracování zadání pilotních projektů rozvoje OH financovaných ze zdrojů EU v rozsahu více než 3 mil. EURO pro dvě města v Bělorusku (projekt Evropské komise) (2008)
 • Posudek stability svahu SKO Úštěk (2007)
 • Optimalizace systému shromažďování odpadů skla v Liberci s využitím GIS (2007)
 • Studie rozvoje systému nakládání s bioodpady pro SONO (2007)
 • Pomoc MŽP a SFŽP ČR při přípravě a realizaci projektů Fondu soudržnosti, podklady pro Implementační dokument pro Prioritní osu 4 OPŽP (pro MOTT MACDONALD Praha s.r.o.) (2007)
 • Studie rozvoje systému nakládání s odpady na Domažlicku (pro MOTT MACDONALD Praha s.r.o.) (2007)
 • Vzorový projekt nakládání s odpady pro VZP ČR, pobočka Karlovy Vary (2006)

Plány odpadového hospodářství

 • POH měst Adamova, Aše, Blovic, Bystřice (MoSl kr.), České Skalice, České Třebové, Českého Těšína, Děčína, Dvora Králové nad Labem, Jílového u Prahy, Jílového u Děčína, Habartova, Horažďovic, Horní Břízy, Chodova, Ivančic, Kolína, Krupky, Milovic, Ostrova, Příboru, Rokycan, Rumburka, Sezemic, Sokolova, Starého Plzence, Stříbra, Světlé nad Sázavou, Teplic, Třince, Týnce nad Sázavou, Vlašimi, Žamberku (2016)
 • POH statutárních měst Plzně, Českých Budějovic (2016)
 • Aktualizace POH statutárního města Hradce Králové (2016)
 • POH Karlovarského kraje, včetně posouzení vlivů na životní prostředí (2015)
 • POH statutárního města Hradce Králové (2013)
 • POH hl. města Prahy (2012)
 • POH statutárního města Českých Budějovic (2012)
 • POH měst Jílového u Prahy, Týnce nad Sázavou, Vlašimi (2012)
 • POH instituce Vysoká škola chemicko-technologická (2011)
 • POH společnosti proseat Mladá Boleslav s.r.o. (2010)
 • Vyhodnocení POH města Roztoky (2010)
 • POH města Horní Bříza (2010)
 • Aktualizace POH statutárního města Jihlavy (2010)
 • Aktualizace POH společnosti KOPOS Kolín (2010)

Dokumentace a technická pomoc pro řízení odpadového hospodářství

 • Metodický návod pro zpracování POH obcí, certifikovaný MŽP ČR (2015)
 • Skládka Přibyšice (změna IP, provozní řády), TS Benešov s.r.o. (2013)
 • Skládka Rakovka (změna IP, provozní řád), obec Chrášťany (2013)
 • Kompostárna Želivec (provozní řád), AGORA s.r.o. (2013)
 • Areál odpadového hospodářství Radim (MBÚ, kompostárna, sběrný dvůr; změna IP, havarijní plán, provozní řády), obec Radim (2009–12)
 • Recyklační plocha (provozní řád), Oldřich Žilík (2012)
 • Audit skládky Rakovka, Chrášťany (2012)
 • Sběrný dvůr (provozní řád) Neveklov (2011)
 • Audit skládky Compag Votice s.r.o. (2011)
 • Vápenka Čertovy schody a.s. (havarijní plán) (2011)
 • Skládka Dubí hora (změna IP, provozní řád), město Úštěk (2009)
 • Skládka Radlík (změna IP), město Jílové (2009)
 • Výkon činností odpadového hospodáře skládek Dubí hora a Radlík, Remondis, a.s. (2008)

Územní a projekční příprava (EIA, DUR, DSP)

 • DUR, projekt kompostárny města Bor (2012)
 • DSP, projekt úpravy rekultivace skládky EKOS (2012)
 • DUR a DSP, projekt kompostárny Chodovka (2011)
 • DUR a DSP, projekt sběrného dvora pro Město Chodov (pro MOTT MACDONALD Praha s.r.o.) (2010)
 • DSP, projekt rekultivace a revize projektu skládky Bystřice (2010)
 • DUR, kompostárna města Františkovy Lázně (2009)
 • DSP, Sběrný dvůr Milovice (2009)
 • DSP pro odplynění SKO Pravětín a projekt kompostárny (2009)

Finanční podpora z OPŽP, fondy EU

(Vizte též “Studie”.)

 • Vybavení komunitní kompostárny Daňkovice; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2015)
 • Systém svozu bioodpadů obce Chorušice; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2015)
 • Zařízení pro recyklaci dřevních odpadů UST BioGroup s.r.o. (2014)
 • Mobilní zařízení na úpravu dřevních odpadů Kala Resort; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2014)
 • Systém kompostování Blovice; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2014)
 • Systém shromažďování a svozu bioodpadů a malá kompostárna PM trávníky; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2014)
 • Mobilní kompostárna Liblice; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2013)
 • Sběrný dvůr Lanškroun (2013)
 • Zařízení na úpravu objemných odpadů pro Skládka Uhy, spol. s.r.o. (2013)
 • Systém svozu separovaného odpadu ASMJ s.r.o.; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2013)
 • Zařízení na dotřídění odpadů REGIOS a.s. (2013)
 • Kompostárna ve vinici Liběchov; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2013)
 • Systém svozu biologicky rozložitelného odpadu .A.S.A. Liberec s.r.o.; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2013)
 • Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci a svoz složek komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou (2013)
 • Mobilní kompostovací zařízení Střednice; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2013)
 • Třídící linka CELIO pro CELIO a.s. (2012)
 • Kompostárna Kosova Hora pro město Sedlčany (2012)
 • Intenzifikace systému svozu odpadů, zadavatel Pernt ORO s.r.o. (2012)
 • Intenzifikace systému shromažďování odpadů pro město Úvaly (2012)
 • Systém shromažďování a svozu bioodpadů Znojmo (2011)
 • Sběrný dvůr Cheb (2011)
 • Intenzifikace systému svozu bioodpadů, zadavatel Oldřich Žilík (2009)
 • Výstavba sběrného dvora ve městě Rokycany; včetně zadávací dokumentace (2010)
 • Výstavba sběrného dvora ve městě Lysá nad Labem; včetně zadávací dokumentace a administrace (2009)
 • Rozvoj systému svozu a zpracování bioodpadů v kompostárně Trhový Štěpánov, EKOSO; včetně zadávací dokumentace a administrace (2009)
 • Výstavba sběrného dvora ve městě Loket, včetně zpracování zadávací dokumentace (2008)
 • Systém pro shromažďování, svoz a přepravu bioodpadů s nižším obsahem sušiny za pomocí speciálního svozového automobilu pro BEC odpady s.r.o.; včetně zadávací dokumentace (2008)
 • Intenzifikace kompostárny Želivec (2008)
 • Intenzifikace kompostárny Trhový Štěpánov (2008)
 • Sběrný dvůr města Milovice (2008)
 • Systém pro shromažďování, svoz a přepravu bioodpadů s nižším obsahem sušiny za pomocí speciálního svozového automobilu pro .A.S.A., spol. s r.o. (2008)
 • Výstavba sběrného dvora ve městě Benešov; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2008)
 • Rozšíření systému svozu separovaných odpadů pro Sedlčanské technické služby; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2009)
 • Systém shromažďování, svozu a přepravy bioodpadů a obalových odpadů ve Vlašimi; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2007)
 • Překládací stanice Sedlčany; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2007)
 • Systém nakládání s bioodpady města Vimperka; včetně zadávací dokumentace a zadávacího řízení (2007)

Zadávací řízení a administrace projektů

(Vizte též “Finanční podpora z OPŽP, fondy EU”.)

 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení pro projekt Systém svozu textilu POTEX (2015)
 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení pro projekt Systém svozu bioodpadů MENHIR (2015)
 • Zadávací dokumentace pro projekt Intenzifikace Centra pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu CELIO a.s. (2014)
 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení pro projekt Zařízení na úpravu objemných odpadů pro Skládka Uhy, spol. s.r.o. (2014)
 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení pro projekt Kompostárna Cihelna (2014)
 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení pro projekt Systém svozu bioodpadů 1. Polabská s.r.o. (2014)
 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení pro projekt Intenzifikace sběru a svozu bioodpadů .A.S.A., spol. s r.o. (2013)
 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení pro projekt systém svozu bioodpadů .A.S.A. České Budějovice (2012)
 • Zadávací dokumentace pro stavbu kompostárny Chodová Planá (2012)
 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení pro stavbu sběrného dvora PH KOVO Cheb (2012)
 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení na provozovatele sběrného dvora Neveklov (2011)
 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení na provozovatele Kompostárny Únanov (2011)
 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení pro stavbu sběrného dvora Neveklov (2011)
 • Zadávací dokumentace pro stavbu Kompostárna Únanov (2009)
 • Zadávací dokumentace a zadávací řízení pro projekt Intenzifikace kompostárny Želivec (2009)
 • Zadávací dokumentace pro projekt Výstavba sběrného dvora ve městě Lysá nad Labem (2008)
Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.