Archiv
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

Ing. Pavel Novák s.r.o.

Společnost Ing. Pavel Novák s.r.o. vznikla převedením inženýrských a konzultačních činností v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí zakladatele ing. Pavla Nováka, se zkušenostmi v oboru od konce 80tých let, do společnosti s ručením omezeným. Společnost má odborné a kapacitní zázemí jak ve vlastních zaměstnancích, tak i v externích specialistech a kooperujících partnerech. Technická vybavenost umožňuje řešení jak konzultačních a projektových úkolů, tak specializovaných průzkumných terénních a laboratorních prací.

Reference

Reference zahrnují desetileté působení na trhu v oblasti poradenství pro řízení odpadového hospodářství obcí, dalších původců odpadů a provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady. Tým společnosti rovněž prováděl specializované výzkumy nakládání s bioodpady a skládkového plynu a podílel se na několika zahraničních projektech technické pomoci pro rozvoj odpadového hospodářství.

Seznam referenčních zakázek je ZDE.

Příklady prací

  • strategické studie rozvoje v odpadovém hospodářství v obcích a regionech;
  • plány odpadového hospodářství krajů a obcí;
  • studie proveditelnosti pro nová zařízení v odpadovém hospodářství a systémy shromažďování a svozu odpadů;
  • zajištění předprojekční a projekční přípravy (EIA, analýzy rizik, DUR, DSP);
  • zajištění financování rozvoje odpadového hospodářství z Operačního programu životní prostředí a dalších grantových zdrojů (komplexní služby pro zpracování a administraci žádostí o dotace);
  • provádění zadávacích řízení na dodávky, stavby a služby pro odpadové hospodářství;
  • zpracování havarijních plánů, provozních řádů, integrovaných povolení a jejich změn;
  • audity odpadového hospodářství a výkon činností odpadového hospodáře;
  • monitoring skládkového plynu a emisí metanu z povrchu skládek;
  • školení pro odborné pracovníky obcí, státní správy a podniků v odpadovém hospodářství.

Ucelená nabídka služeb je ZDE.

Naši zákazníci

Klienty našeho týmu jsou jak střední a menší města, obce a společnosti, které tvoří většinu portfolia našich klientů, tak velká města a organizace (například MŽP ČR, .A.S.A. s.r.o., Marius Pedersen a.s. Statutární město Hradec Králové, Letiště Praha s.p., Palivový kombinát Ústí s.p.). K našim klientům máme vždy individuální přístup, motivovaný snahou o maximalizaci přínosu poskytovaných služeb.

Odpadová poradenská s.r.o.

Společnost Odpadová poradenská s.r.o. byla založena jako partnerská organizace společnosti Ing. Pavel Novák s.r.o. Společnost má odborné a kapacitní zázemí jak v týmu Ing. Pavel Novák s.r.o., tak i v externích specialistech a kooperujících partnerech. Společnost se specializuje zejména na poradenské služby pro řízení odpadového hospodářství obcí, které nabízí se standardní kvalitou týmu Ing. Pavel Novák s.r.o.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.