Archiv
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@ingpavelnovak.cz
IČO: 284 18 794
Bank. účet:
155 211 339 / 0800

 

Ing. Pavel Novák
jednatel

E-mail: pavel.novak@ingpavelnovak.cz
Tel. mobilní: +420 603 161 021

—————————————————————————————-

Pobočka Praha: Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, Holešovice.
Tel. +420 220 800 740

Pobočka Vysočina: Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě.
Mobil +420 739 932 290

—————————————————————————————-

Ing. Milan Dvořák, Ph.D.
E-mail: dvorak@ingpavelnovak.cz
Tel. mobilní: +420 739 932 290

Ing. Andrea Koláčková
E-mail: kolackova@ingpavelnovak.cz
Tel. mobilní: +420 727 841 204

Mgr. Klára Nováková
E-mail: mgr.klara.novakova@ingpavelnovak.cz
Tel. mobilní: +420 770 180 947

Jitka Nováková (účetnictví)
E-mail: jitka.novakova.vobo@seznam.cz
Tel. mobilní: +420 739 233 482

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.