Články
Kontakt
Ing. Pavel Novák s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: ingpavelnovak@
@ingpavelnovak.cz

 

Naše společnost pořádá vesměs každoročně několik stálých seminářů. Pro skládkaře to je seminář „Aktuální otázky řízení skládek“, pro provozovatele kompostáren seminář „Aktuální otázky řízení kompostáren“. Oba semináře jsou samozřejmě otevřeny i dalším zájemcům.

Kromě každoročních stálých seminářů pořádáme i jednorázové specializované semináře, vždy vztažené k problematice spjaté s odpadovým hospodářstvím.

Můžete se na nás obrátit i mimo rámec pořádaných seminářů, s poptávkou na specializovaná školení nebo poradenské služby.

O době pořádání seminářů s předstihem informujeme i na naší úvodní webové stránce.

Semináře v roce 2017

  • „Zkušenosti ze zpracování POH obcí a příležitosti pro rozvoj OH obcí“, místo konání Praha, datum konání 23. března 2017
  • „Aktuální otázky řízení kompostáren 2017″, místo konání Želivec u Prahy (areál kompostárny), datum konání 20. dubna 2017
  • „Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce — praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti“, místo konání Praha, datum konání 25. května 2017
  • „Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi“, místo konání Praha, datum konání dop. 7. září 2017
  • „Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu Životní prostředí“, místo konání Praha, datum konání odp. 7. září 2017
  • „Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce — praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti“, místo konání Nové Město na Moravě, datum konání 14. září 2017
  • „Optimalizace řízení shromažďování a svozu odpadů obcí“, místo konání Praha, datum konání 10. října 2017
  • „Aktuální otázky řízení skládek 2017″, místo konání Spálené Poříčí, datum konání 19. října 2017
  • „Aktuální otázky mechanické a biologické úpravy odpadů 2017″, místo konání Praha, datum konání 23. listopadu 2017

V případě zájmu o semináře nám zašlete kontakt, abychom Vás včas obeslali osobní pozvánkou s podrobným programem.

Předběžný zájem o semináře v roce 2017

(Položky označené * je nutno vyplnit.)

Jméno, příjmení:*

Organizace:         

E-mail:*              

Telefon:               

 

Semináře, o které máte zájem:

 

Vaše poznámka

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství
Kompletní dotační management na klíč. Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

Skládkový plyn
Diagnostika účinnosti odplyňovacích systémů. Povrchové měření produkce metanu. Monitoring skládkového plynu.